1. Bli god på samarbeid!
  For å få et korps til å spille bra, må man spille på lag! Som korpsmedlem lærer man å spille SAMMEN med andre. Man lærer å lytte oppmerksomt til de rundt seg og man lærer samarbeid.

 2. Dirigenter med stort engasjement!
  Vi har unge, ambisiøse og ivrige dirigenter som gjør korps gøy! De er flinke pedagoger og de jobber for at alle skal trives både sosialt og musikalsk og for at alle sammen skal trives best mulig.

 3. Alle får individuelle spilletimer
  Mestring er viktig. Derfor tilbyr korpset vårt individuelle spilletimer slik at alle musikantene kan lære seg å spille i eget tempo. Noen av musikantene som har vært her lengst, er dyktige musikere og er til stor inspirasjon for resten av musikantene.

 4. Korpsmedlemmene er med på å bestemme!
  Dirigentene og styret er her for at korpsmusikantene skal trives! Vi ser på det som viktig at medlemmene får være med å bestemme hva vi skal finne på av aktiviteter, og bestemme musikkvalg selv dersom de ønsker det.
 5. Alle stiller likt
  Uansett om man er jente eller gutt, 10 eller 16 år. I korps møter man og samarbeider man med andre. Dette er en av de få arenaene hvor alle stiller på samme lag, uansett.
 6. Ingen sitter på reservebenken
  I korps får også alle bli med og alle spiller en viktig rolle med hvert sitt instrument.
 7. Vi koser oss masse
  Det sosiale er viktig! Derfor prøver vi å finne på hyggelige ting både i pausene på øvingene og gjennom ulike aktiviteter.
 8. En hobby (eller et yrke) for resten av livet!
  Å spille et instrument kan man fortsette med resten av livet. Her blir man ikke for gammel. Det går fint an å fortsette karrieren i korps, band og/eller på et profesjonelt nivå når man blir litt større. Mange angrer senere i livet på at de ikke lærte seg å spille et instrument da de var yngre.
 9. Ingen krav til kjøp av eget utstyr
  I korpset får du utdelt alt du trenger i motsetning til mange andre aktiviteter. Vi har instrument, klær, notestativ og noter.Bli en viktig del av nærmiljøet
Det er viktig med et godt og variert fritidstilbud i nærmiljøet, og korps er gjerne et kjærkomment tilbud for de som har lyst til å gjøre noe annet enn sport. Og som gjerne er veldig glad i musikk! Og hva er vel 17.mai uten korps?!