Korpsforelder – hva innebærer det?

MUSIKK, KUNNSKAP, GLEDE OG SAMSPILL

Aller først representerer korps en flott anledning for ditt barn til å bli kjent med et instrument, lære noter og oppleve gleden av å spille musikk sammen med andre. Men skolekorpset er i tillegg en viktig sosial arena. Her blir barna kjent og får venner på tvers av aldersgrupper og skoler.  

Alle barn får utdelt et instrument som de får ansvar for å ivareta. Det er for mange en stor tillit. Vi etterstreber å møte barnets ønsker for instrument så langt det er mulig.

Første året er musikantene aspiranter for deretter å bli medlem i juniorkorpset der de spiller i +/- 2 år, før de blir medlem av hovedkorpset. Forventninger til innsats og øving stiger gradvis i takt med progresjonen slik at mestringsgleden ivaretas underveis. 

Alle deltar i en felles korpsøvelse for sitt nivå (aspirant, junior og hovedkorps) som holdes på Prinsdal skole hver mandag. I tillegg får alle barn 30 min individuell undervisning med egen lærer på sitt instrument på en avtalt dag i uken. Lærebøker og noter deles ut på øvelsene.

Korpsuniform hører også med. Uniformen varierer litt i forhold til hvorvidt de er medlem i aspirant-, junior- eller hovedkorpset. I løpet av skolekorpstiden deles det ut ulike former for utmerkelser til barna som festes på uniformen.

KORPSAKTIVITET I LØPET AV ÅRET

I tillegg til de vanlige korpsøvelsene på mandager og spilletimer deltar korpset på noen faste arrangement som Dalens dag i Prinsdal i september, julegrantenning 1.søndag i advent og 17.mai. Vi pleier å ha høstkonsert, julekonsert og vårkonsert, og så prøver vi å ha et seminar om høsten og et om våren, og kanskje et marsjseminar før 17.mai. Noen ganger deltar vi på stevner og drar på tur. Det er noen år siden korpset sist var på tur, så sesongen 2022/23 er det et mål for oss å endelig få arrangert korpstur! 

Konsertene og 17. mai er selvsagt høydepunkter der barna får lov til å vise seg frem og foreldre er invitert til å høre på.

DUGNADSINNSATS

Alle foreldre er forventet å stille som vakt på korpsøvelse en til to ganger pr semester, og å ta med noe spiselig til kafé ved ca. en konsert i året. Det er også behov for foreldrevakter og riggehjelp når det er seminar og konserter.

For å holde kontingenten så lav som mulig, er det behov for noen dugnadsinntekter.

Den viktigste dugnadsinntekten er loppemarkedet en helg i året, vanligvis i mai/juni. Da trenger vi at alle bidrar. Det er en ganske intens (men også morsom) helg. Det er i tillegg en veldig fin anledning til å bli kjent med andre korpsforeldre! Og hvis alle bidrar, blir det mindre arbeid på hver enkelt. I november får alle ansvar for å selge Musikkorpsenes julekalender – en trivelig og lettvint måte å få inntekter til korpskassa. De siste årene har vi også hatt en ekstra dorulldugnad for å kompensere for manglende loppemarked-inntekter under covid-perioden.

Siden korpset er drevet av foreldrene på frivillig basis, har vi selvfølgelig også et styre og en del komitéer bestående av foreldre. Vi ønsker gjerne at alle involverer seg i en komité eller styrearbeid når de har mulighet til det, men alle trenger ikke være like mye involvert hele tiden! Med mange som bidrar blir det tilsvarende også mindre på hver av oss.

Velkommen til dere og våre nye korpsmedlemmer!