Foreldrevaktens oppgaver

Det er viktig at foreldrevaktene møter. Dersom datoen ikke passer, må dere bytte innbyrdes.

Foreldrevakten skal ha på refleksvest hvis det finnes.

Juniorkorpsvakt:

Møter 1700 for å gjøre klart til øvelsen som starter 1715 og varer til 1815.

Oppgaver for juniorvakt:

 • Hjelpe slagverkgruppen med å frakte slagverkutstyr til musikkrommet.
 • Hjelpe musikantene å sette opp stoler og notestativer.
 • Være til stede i rommet under øvelsen og hjelpe til med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål.
 • Slå sammen notestativ og sette på plass stoler og bord og utstyr etter øvelsen, hvis det ikke er hovedkorps etterpå. Vanligvis gjør hovedkorpsvakten dette!

Aspirantkorpsvakt:

Møter 1715 for å gjøre klart til øvelsen som starter 1730 og varer til 1830.

Oppgaver for aspirantkorpsvakt:

 • Sette opp stoler i gymsalen og hjelpe til med det som trengs av øvrig rigging.
 • Hjelpe musikantene med å sette fram notestativer.
 • Være til stede i rommet under øvelsen og hjelpe til med eventuell kopiering og andre gjøremål.
 • Slå sammen notestativ og sette på plass stoler og bord etter øvelsen.
 • Feie gulv om nødvendig.

Hovedkorpsvakt:

Møter 1815 for å gjøre klart til øvelsen som starter kl 1830 og varer til 2015.

Oppgaver for hovedkorpsvakt:

 • Hjelpe til med å flytte utstyr inn på musikkrommet hvis det ikke har vært juniorkorps. Vanligvis gjør juniorvakten dette! Hvis det er overflødig utstyr etter juniorkorpsøvelsen kan dette ryddes på plass før hovedkorpset starter.
 • Være til stede under øvelsen og hjelpe dirigenten med eventuell kopiering og andre praktiske gjøremål. Kopimaskinen står på materialrommet
 • Til pausen: Sette fram mugger med vann, eventuelt trakte kaffe.
 • Hjelpe til med å rydde og bære slagverkutstyr etter øvelsen. Feie gulv om nødvendig.