Om Prinsdal Toppåsen Skolekorps

Prinsdal Toppåsen skolekorps er et janitsjarkorps i Søndre Nordstrand som har medlemmer fra Prinsdal skole og Toppåsen skole. Prinsdal skolekorps ble stiftet 20. oktober 1955. Korpset skiftet navn til Prinsdal Toppåsen skolekorps i 2020, for at elevene fra begge skoler skulle føle seg like hjemme i korpset.

Vi er en gjeng glade musikanter som øver på Prinsdal skole hver mandag. I tillegg får alle medlemmer egen time hos spillelærer en gang i uken.

Interessert i korpsets historie? Her er beretningen om oppstarten: Høsten 1955 inviterte Hans Paul Schwarz til etableringsmøte og 20. oktober 1955 ble Prinsdal skolekorps stiftet. Schwarz var veldig klar på at korpset skulle være for alle, og var dermed det første blanda korpset i Norge – Aker krets. Schwarz gikk så igang med å skaffe instrumenter, de skulle være av beste sort, men billigst mulig. Schwarz (aldri rådløs) dro inn til musikkforretningen C.M.Iversen i Youngst. 1 for å forhandle om kjøp av instrumenter. Her viste det seg å være 2 disponenter som hadde med det å gjøre. Schwarz tenkte seg om et øyeblikk, hvorpå han sa: «La meg få snakke med den dummeste av dem». Det ble raskt skrevet kontrakt, og instrumenter innkjøpt for kr. 11760.- (3000.- kontant og ca 8760.- på «krita»). Det var en betydelig sum på den tiden (i 1955 kostet et Donald blad 50 øre, i dag over 30.-, så beløpet tilsvarer nok 700.000.- i dag), men «mødreforeningen» samlet inn penger og fikk det betalt innen ett år var omme. Inntil 8 dager før 17. mai 1957 var alle innstilt på at korpset måtte debutere uten uniformer. Men så fikk man tilbud om å kjøpe Sinsenkorpsets avlagte sjøkadett-uniformer, og dette ble akseptert. Da uniformene ankom Prinsdal viste det seg at de hadde vært lagret så lenge at de var både møllspiste og mugne, men mødreforeningens medlemmer fikset dette raskt og fikk delt opp og sydd disse sammen til hele uniformer, og den 10. mai var uniformene utdelt. Korpsets «mødreforening» var veldig tidlig ute med loppemarked for å finansiere korps, muligens først ute, og drev iherdig dugnadsarbeid for å samle inn penger til nedbetaling av instrumentene og uniformer.

Skolekorpset ble Oslomestere i ‘95, har deltatt på mange stevner og andre arrangementer.